Reijo Kupiainen: CV & publications

Reijo Kupiainen: CV in English

Reijo Kupiainen: CV suomeksi

Reijo Kupiainen: Selected list of publications

Online:

Kulju, P., Kupiainen, R., Wiseman, A. M., Jyrkiäinen, A., Koskinen-Sinisalo, K.-L. & Mäkinen, M. (2018). A Review of Multiliteracies Pedagogy in Primary Classrooms. Language and Literacy 20(2), pp. 80-101.

Kulju, P., Kupiainen, R. & Jyrkiäinen, A. (2018). Monilukutaidon pedagogiikan juurilla [The origins of pedagogy of multiliteracy]. Kieli, koulutus ja  yhteiskunta, 9(2). Online: https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-huhtikuu-2018/monilukutaidon-pedagogiikan-juurilla

Wiseman, A., Kupianen, R. & Mäkinen, M. (2018). Talking Back and Redesigning Texts: Critical Media Literacy for Elementary Students in an Afterschool program. In. M. Böck, A. Hudelist & F. Auernig (eds.) Literacy in the new Landscape of Communication. Research, Education, and the Everyday. Conference Proceedings, 19th European Conference on Literacy, Graz: Austrian Literacy Association, 49–56.

Kupiainen, R. (2017). Lukutaidon jälkeen? [After the literacy?]. In Korhonen Vesa, Annala Johanna, Kulju Pirjo (eds.) Kehittämisen palat, yhteisöjen salat: Tampere University Press, 205–218.

Mascheroni Giovanna, Holloway Donell, Aliagas Cristina, Brito Rita, Dias Patricia, Jorge Ana, Kupiainen Reijo, Lampert Claudia, Liubinienė Vilmantė, Lobe Bojana, Mifsud Charles, Milosevic Tijana, Òlafsson Kjartan, Velicu Anca, Trueltzsch- Wijnen Christine. (2017). The Internet of Toys: A Report on Media and Social Discourses around Young Children and IoToys. DigiLitEY. (COST Action IS1410).

Marsh, J., Mascheroni, G., Carrington, V., Árnadóttir, H., Brito, R., Dias, R., Kupiainen, R. and Trueltzsch-Wijnen, C. (2017) The Online and Offline Digital Literacy Practices of Young Children: A Review of the Literature. DigiLitEY. (COST ACTION IS1410).

Uusitalo, N., Noppari, E. & Kupiainen, R. (2016). Talk to me! Possibilities of producing children´s voices in the domestic research context. Childhood, March 1–16. Online: (DOI) http://dx.doi.org/10.1177/0907568216631026

Kotilainen, S. & Kupiainen, R. (eds.). (2015). Reflections on Media Education Futures. Contributions to the Conference Media Education Futures in Tampere, Finland 2014. Yearbook 2015. The International Clearinghouse on Children, Youth & Media at NORDICOM, University of Gothenburg.

Kupiainen, R. (2015). Classroom Strategies in Teaching the MediaEstonian Journal of Education 3(2), 104–129. (DOI) http://dx.doi.org/10.12697/eha.2015.3.2.04b

Kupiainen, R. (2015). Meediaõppe strategiiad koolisEesti Haridusteaduste ajakiri 3(2), 79–103. (DOI) http://dx.doi.org/10.12697/eha.2015.3.2.04

Wiseman, A., M., Mäkinen, M. & Kupiainen, R. (2015). Literacy Through Photography: Multimodal and Visual Literacy in a Third Grade Classroom. Early Childhood Education Journal. (DOI) http://dx.doi.org/10.1007/s10643-015-0739-9

Wiseman, A.M., Kupiainen, R & Mäkinen, M. (2015). Multimodal literacy and photography: Literacy practices that support and extend classroom learning. In T. Kaartinen (toim.) Monilukutaito kaikki kaikessa. Tampereen yliopiston normaalikoulun julkaisuja, pp. 219-237.

Kupiainen, R., Kulju, P. & Mäkinen, M. (2015). Mikä monilukutaito? Teoksessa T. Kaartinen (toim.) Monilukutaito kaikki kaikessa. Tampereen yliopiston normaalikoulun julkaisuja, 13-24.

Schofield, D. Kupiainen, R. (2015). Young Peoples’s Narratives of Media and Identity. Mediagraphy as Identity Work in Upper Secondary School. Nordicom Review (36)1, pp. 79-93.

Kupiainen, R. (2014). Networked Publics in Unofficial School Space. In Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications 2014 (pp. 2066-2069). Chesapeake, VA: AACE.

Kupiainen, R. (2014). Ajattelun materiaalisuudesta. mustekala.info vol 55, 2/2014.

Kupiainen, R. (2014). Tekniikasta. mustekala.info vol. 54, 1/2014.

Kupiainen, R. (2013). Diginatiivit ja käyttäjälähtöinen kulttuuri. Widerscreen 1/2013.

Kupiainen, R., Kotilainen, S., Nikunen, K. & Suoninen, A. (toim.) (2013). Lapset netissä – Puheenvuoroja lasten ja nuorten netin käytöstä ja riskeistä. Mediakasvatusseuran julkaisuja 1/2013.

Kupiainen, R. (2013). Dissolving the school space: young people’s media production in and outside of school. Policy Futures in Education ,11(1), 2013, 37–46.

Kupiainen, R. (2013). Young people’s creative online practices in the context of school community. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 7(1), article 8.

Kupiainen, R., Suoninen, A. & Nikunen, K. (2011). Online Habits of Finnish Children. Use, Risk and Data Misuse. Nordicom Information 4/2011, p. 51–57.

Kupiainen, R. (2011). Kuva mediakasvatuksen objektina. Teoksessa Laakkonen, M., Lamminpää, S. & Malaprade, J. (toim.) Informaatioteknologian filosofia. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Uusitalo, N., Vehmas, S. & Kupiainen, R. (2011). Naamatusten verkossa. Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 2. Tampereen yliopisto, Viestinnän, teatterin ja median yksikkö.

Kupiainen, R. (2010). Internetin yhteistoiminnalliset tilat. Teoksessa Kylmäkoski, M., Pylkkänen, S. & Viitanen, R. (toim.) Yhteisöllisiä näkökulmia nuorten ehkäisevään päihdetyöhön.  humanistinen ammattikorkeakoulu, sarja C, oppimateriaaleja 23 2010.

Noppari, E., Uusitalo, N. & Kupiainen, R. (2008). ‘Mä oon nyt online!’ Lasten mediaympäristö muutoksessa. Tampereen yliopisto. Tiedotusopin laitos, julkaisuja sarja A 104/2008.

Kupiainen, R. (2009). Lasten mediasuhteet mediakasvatuksen kysymyksenä. Teoksessa Kotilainen S. (toim.) Suhteissa mediaan. Jyväskylän yliopisto. Nykykulttuurin tutkimuskeskuksen julkaisuja 99.

Kupiainen, R., Sintonen, S. & Suoranta, J. (2008) Decades of Finnish Media Education. Finnish Society on Media Education.

Kupiainen, R., Suoranta, J. & Vadén, T. (2007). Fire Next Time: Or Revisioning Higher Education in the Context of Digital Social Creativity. E-Learning, vol. 4 nr. 2, 2007.

Kupiainen, R. (2006). Mediateknologia. In: niin & näin, 48(1), 47–53.

Kupiainen, R. (2005). Mediakasvatuksen eetos. (Väitöskirja) Lapin yliopiston julkaisuja 2005.

Kupiainen, R. (2004). Taiteen ei-teknologinen maailmasuhde. In: Synnyt / Origins 1/2004.

Kupiainen, R. (1994). Heidegger ja totuus paljastumisena. In: niin & näin, 2/94, 6–8

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s